SỮA ONG CHÚA

Tại sao sản phẩm của con ong làm ra cái nào cũng tốt.? Ngay cả sữa ong chúa cũng là sản phẩm đặc biệt tốt của con ong, Sữa ong chúa là sản phẩm, thức ăn nuôi con ong đầu đàn ” Gọi là Vua, Chúa” chỉ có ong chúa mới được ăn loại thức ăn này đến hết cuộc đời và tuổi thọ cũng ong chúa là tột đỉnh cao nhất. 6 năm. còn tất cả các con ong khác vòng đời không quá 6 tháng.

Hiển thị một kết quả duy nhất