Fresh and helathy Fruits - Thực Phẩm

Mật ong, sáp ong, phân hoa, sữa ong chúa..

Thực phẩm hay còn được gọi là thức ăn, là bất kỳ vật phẩm nào, bao gồm chủ yếu các chất: chất bột (cacbohydrat), chất béo (lipit), chất đạm (protein), hoặc nước, mà con người hay động vật có thể ăn hay uống được, với mục đích cơ bản là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể hay vì sở thích.

Read More - Xem thêm
Fresh and helathy Fruits - Thực Phẩm

Get Updated Blogs

NGUYÊN CHẤT
0 Comments04,Th8,2017

Mãi là những sản phẩm đi cùng thời gian.

Tinh hoa
0 Comments22,Th12,2016

Mật ong Sơn Lâm mang đến tinh hoa của trời đất tạo nên giá trị vĩnh cửu

Tự nhiên
0 Comments22,Th12,2016

Uy tín là cầu nối thành công từ chúng tôi đến với khách hàng

Brands We Have - Đối tác